EMailAfdrukken

Retraite weekend

Retraite weekend

Het ECC organiseert jaarlijks retraite-weekends. Aan de hand van één of meerdere thema’s wordt gestreefd naar innerlijke verdieping en inzicht in dàt wat van wezenlijk belang is: de ontmoeting met je ware zelf. Hierbij komen o.a. ingrediënten als creativiteit, studie en meditatie aan bod. De viering van een kosmische mis en/of agapè maakt deel uit van het programma. Vaak zijn meerdere deelnemers uit het buitenland aanwezig zodat we met elkaar een ‘internationaal’ gezelschap vormen met een gemeenschappelijk en tegelijk individueel doel. In deze weekends wordt aan de deelnemers een optimale kans tot zelfontplooiïng en spirituele verdieping geboden en velen ervaren dit als zeer waardevol; opgedane indrukken werken vaak nog lang - en positief! - door.

Datum Titel Locatie Stad Type
01.06.2018 - 03.06.2018 Retraite (Engelstalig) Conferentiecentrum De Glind De Glind Retraite weekend