ANBI

Afdrukken PDF

 

Naam:

Nummer KvK:

RSIN nummer:

Bezoekadres:

Postadres:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Bestuurders

 

Stichting Het Esoterisch Christelijk Centrum

41093027

802532755

Quatre Brasweg 3, 7211 LJ Eefde

Provincialeweg 16, 3981 AP Bunnik

06-14744243

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

I. Jansen-van Holten, voorzitter; F.M. Honigh, bestuurslid; J.M. van den Driessche, secretaris; W.V. van Dam, penningmeester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting
Als spirituele organisatie organiseren we samenkomsten. Daarnaast vieren we erediensten en geven we cursussen. We brengen een verenigingsblad uit, ECContact en voeren een kleine bookshop.

Beloningsbeleid
De bestuurders of anderen die activiteiten uitvoeren ontvangen alleen een onkostenvergoeding.

Beleidsplan (meerjarig)

Het werk dat wij doen
Het Esoterisch Christelijk Centrum (het ECC) is een spirituele en metafysische beweging die is opgericht in 1969 met het doel mensen vrij te maken. Onze filosofie moedigt de creatieve expressie en de persoonlijke ontwikkeling van ieder mens aan. Wij onderwijzen metafysica en bieden de sacramenten aan zonder onderscheid des persoons, aan ieder die voort wil gaan op het pad van Christus, die het beeld is van ons ware mens-zijn.

Het Instituut voor Metafysica (het IM) is de onderwijstak van het ECC en biedt cursussen aan op het gebied van metafysica en esoterie. Wij erkennen dat ieder mens een goddelijke vonk in zich draagt, ons 'ware zelf': 'meta-fysica', letterlijk 'voorbij het stoffelijke'. Deze geest werkt in op onze ziel, en door de ziel op ons bewustzijn en ons lichaam. De metafysica leert dat al het zichtbare een geestelijke oorsprong heeft en dat hetgeen zich in onszelf afspeelt weerspiegeld wordt in de wereld om ons heen: 'zo boven, zo beneden'. In de cursussen - waarin het leven zelf gezien wordt als leerschool - leren we ervaringsgewijs hier meer bewust van te worden en te leven vanuit liefde en geestelijke kennis.

De manier waarop de instelling geld werft
Wij vragen een contributie van de leden en ontvangen soms een donatie. Daarnaast geven de cursussen enig inkomen, als ook de activiteiten van de bookshop. Bij erediensten wordt door niet-leden meestal een vrijwillige entreebijdrage gedaan.

Het beheer van het vermogen van de instelling
Wij houden een spaarrekening, een tweetal bankrekeningen en wat kasgeld aan. Wij voeren onze eigen administratie.

De besteding van het vermogen van de instelling
Wij besteden de inkomsten aan de erediensten (huur ruimte, bloemen, catering), aan een verenigingsblad, aan bijeenkomsten (waarvan eens per jaar internationaal), aan het inkopen van cursussen en boeken en aan algemene zaken (bankkosten, website, liturgische voorzieningen als kaarsen e.d., klein inventaris).