Korte stellingen

Afdrukken PDF


Wij geloven dat Christus in je is – dat maakt je tot een heel speciaal persoon, wiens individualiteit geëerd en gerespecteerd dient te worden. Wij geloven in je wezenlijke goedheid en niet dat je een miserabele zondaar bent!

 

Het eren van het individu betekent dat we iedereen respecteren: vrouw of man, hetero, homo, getrouwd, vrijgezel, zwart, wit, geel of grijs, jong of oud. Iedereen is welkom in onze spirituele gemeenschap.

Iedereen kan deelnemen aan de spirituele vieringen in onze gemeenschap: je hoeft niet gedoopt te zijn, belijdenis te doen of ter biecht te gaan. Als je Christus lief hebt, kom dan gerust en neem deel aan de Kosmische Mis. Wij geloven niet dat we kunstmatige beperkingen kunnen opleggen aan Zijn kracht en genade.

Wij houden van de oude tradities, maar zijn daar niet aan gebonden. Wij weten waarom we bepaalde dingen doen omdat we aan oude tradities nieuw denken, nieuw begrip en nieuwe kennis hebben toegevoegd. Wij volgen regels niet blindelings. We doen dit op intelligente wijze, met inachtneming van de ethiek en moraliteit van de bepaalde situatie.

We zijn zo veelzijdig als het leven. We hebben de prachtige ceremonies en rituelen zoals de rooms-katholieke traditie die bijvoorbeeld kent. We kennen ook de protestantse nadruk op kennis en lering, en hun liefde voor muziek. We staan midden in dit aardse leven en weten hoe we moeten lachen en plezier hebben. Wij zijn tegelijkertijd ook mystici, omdat we geloven dat vereniging met God mogelijk en zeer zeker ook ons doel is.

We hebben de bijbel lief en zien deze als een ’spirituele blauwdruk’; dat betekent dat we in de bijbel een beeld zien van de geopenbaarde goddelijkheid in ons allen. Dit wordt de ‘metafysische’ benadering genoemd; de geschiedenissen uit de bijbel voltrekken zich in ons Zelf. We interpreteren de bijbel niet op een moralistische manier; we maken het ons eerder eigen.

We moedigen je aan om op eigen benen te staan, voor jezelf te denken en te weten.

We staan voor vrijheid van denken en progressiviteit in ontwikkeling.
We waren de eersten die de relatie tussen twee homoseksuele mensen inzegenden: wij houden de ‘Covenant of love’ vieringen al sinds 1973 in Australië.
We geloven dat het christendom een voorhoede-rol in de wereld behoort te spelen, en niet achter de feiten dient aan te lopen.

We zijn - zoals onze Australische naam zegt – onafhankelijk (The Independent Church of Australia). Wij praktiseren wat we preken. We geloven dat iedereen een op zichzelf staand individu behoort te zijn en wij zijn een op zichzelf staande spirituele gemeenschap zonder verplichtingen of schulden aan wie dan ook. We zijn vrij van inmenging door de overheid en ook van subsidie door de overheid.

We wijden zowel vrouwen als mannen tot priester en doen dit sinds 1979. We geloven niet in verschil tussen de geslachten, wij geloven in kwaliteiten, bekwaamheden en talenten van mensen. Een mens heeft een priesterlijke aard of heeft deze niet - wie of wat zij ook verder mogen zijn.

We geloven in reïncarnatie en de reis van de ziel. Onze zielen hunkeren ernaar om meer en meer afgestemd te zijn op onze Schepper. Reïncarnatie en karma dragen er toe bij dat deze innerlijke hunkering tot vervulling kan komen. Als een mens in staat is om de wereld te bezien vanuit de filosofie van reïncarnatie en karma, dan weet hij dat “volmaakte gerechtigheid deze wereld regeert en dat al Gods kinderen eens zijn voeten zullen raken”. We voeren de sacramenten uit, in het bijzonder de doop en de laatste overgangsrituelen, met deze reis van de ziel in gedachten.

We moedigen al onze leden en vrienden aan om de mis voor zichzelf thuis te vieren. We geven hen de geheiligde hostie en de woorden van het ritueel en we stimuleren hen om iedere dag tijd te besteden aan het contact met hun God.

We nemen de antroposofische leer op vanuit een mystiek-christelijke achtergrond. Dat betekent dat we een spirituele psychologie en de erkenning van de groei van je ziel door eerdere levens heen naar een volmaakte eenwording met de Christus, in praktijk brengen.

We geloven dat kennis een creatieve functie vervult naar ons zelf, anderen en de wereld en we stimuleren actief het leren en bestuderen van de spirituele waarheden.

We zijn een gemeenschap van mensen die zijn verenigd door onze liefde voor God - dat betekent onze eigen innerlijke geest - en we hebben een opdracht om de wereld meer te vervullen met de Christusgeest.