Korte presentatie van het ECC

Afdrukken PDF

 


 

Het Esoterisch Christelijk Centrum (ECC) is een beweging die vanuit verbondenheid met de geestelijke wereld werkt aan de Christus-bewustwording in ieder individu en de wereld als geheel.

Het wordt gedragen door mensen die willen leven vanuit hun spirituele kern - 'Christus in ons' - en hun verbinding met de geestelijke wereld. Wij zien de mens in essentie als een geestelijk wezen, met een duidelijke bestemming in déze wereld, in déze aardse werkelijkheid.

Dit brengen wij tot uitdrukking in

+  studie en verdieping
+  spirituele vieringen
+  communicatie en persoonlijk contact
+  persoonlijke meditatie en gebed
+  de praktijk van het dagelijks leven.

Voor wie is het ECC?

Het ECC is er voor die mensen die ervoor kiezen om actief te werken aan de ontdekking en verdere bewustwording van hun ‘ware zelf’. Vanuit deze spirituele en onvergankelijke wezenskern kunnen wij bewust deel hebben aan het grotere kosmische leven, dat in ons en door ons tot uitdrukking wil komen.

Wat kan het ECC voor die mensen betekenen?

Het ECC is een oefen- en werkplaats voor haar leden en geïnteresseerden. Het is een voedingsbodem voor persoonlijke devotie en meditatie en voor het openen van de spirituele bronnen en mogelijkheden in jezelf. Het Centrum is een platform voor persoonlijke ontmoeting, voor spirituele ontwikkeling, stimulering en versterking van je individuele groei. Geestelijke kennis en liefde zijn daarbij de grondwoorden.

Op welke manier doen wij dit?

Belangrijke waarden en spirituele aspecten zijn voor het ECC:

+  spirituele ‘kwaliteit’
+  warmte in de ontmoeting
+  helderheid in uitdrukking
+  integriteit van benadering
+  vrijheid voor ieder
+  verantwoordelijkheid voor jezelf
+  dienstbaarheid aan elkaar en:
+  durf om het nieuwe in jezelf en de ander te ontdekken

Maandelijkse bijeenkomsten

Iedere maand - meestal op de 4e zondag van de maand - vinden er landelijke bijeenkomsten plaats, in 'De Woudkapel' te Bilthoven. Deze omvatten een gevarieerd programma. De onderlinge communicatie tijdens en naast het programma is één van de belangrijke aspecten in dit geheel.

Daarnaast vinden er ook  zo nu en dan regionale bijeenkomsten plaats die zowel een viering kunnen betreffen als wel een informele bijeenkomst waarin de metafysische bijbelstudie centraal staat. Deze regionale bijeenkomsten worden georganiseerd in (de omgeving van) Deventer, Nieuwegein en Utrecht.

De viering kan verschillende vormen aannemen: een ‘kosmische mis’, een informele en eenvoudige agapè-viering waarin wij met elkaar de oersymbolen van brood en wijn delen, een genezingsdienst of een Volle Maan viering, waarin ieder die dat wil een geïnspireerde persoonlijke boodschap kan ontvangen.

Doopdiensten, huwelijken (óók tussen mensen van hetzelfde geslacht), maar ook geestelijke bijstand bij het overlijden en uitvaartdiensten vinden vanuit het ECC plaats. Deze activiteiten vinden plaats vanuit het ruimere spiritueel-mystieke levensbesef.

Zie verder op de menubalk onder 'Activiteiten' : Agenda en Vieringen en Sacramenten.