Affirmatie

Afdrukken PDF

 


Wij weten,
dat in het allerinnigste heiligdom
van het menselijk wezen
ons ware zelf woont
en dat dit in de kern één is
met díe geestelijke realiteit
die wij God noemen
die binnen, voorbij
en achter dit universum aanwezig is

Wij weten,
dat de aard van
deze laatste werkelijkheid
- onkenbaar voor het verstand
maar kenbaar voor het hart -
liefde is

Wij weten,
dat volkomen rechtvaardigheid de wereld regeert,
dat alle kinderen van God
eens zijn voeten zullen raken

Wij weten,
dat God zich openbaarde
in de Heer Jezus Christus,
die de wereld met zichzelf verzoende.