Geschiedenis

Afdrukken PDF


Van waaruit is Het Esoterisch Christelijk Centrum ontstaan?

Het Esoterisch Christelijk Centrum - afgekort ECC - is een groep mensen die sinds 1992 met elkaar vorm geven aan een onconventionele beleving van spiritualiteit waarvan de mystieke Christus de kern uitmaakt. Zij worden vooral gesteund door het werk en de inspiratie van een ‘Nederlandse’ Australiër, Mario Schoenmaker (1929 - 1997).

Hij is in Perth begonnen als voorganger in de Congregational Church. Gaandeweg kwam hij tot een nieuw begrip en inzicht omtrent de betekenis van het Christus-mysterie voor deze tijd. Dat viel samen met de ontwikkeling van zijn spirituele, genezende en intuïtieve vermogens. Aan de hand van de aura (de menselijke uitstraling) kon hij schouwen in de voorgaande incarnaties van een persoon. Dit deed hij om de betreffende mens meer inzicht in zijn of haar fundamentele levenspatronen te geven en op deze manier een bewustere spirituele ontwikkeling mogelijk te maken. Door zijn profetische gaven was hij in staat om de gebeurtenissen van zijn tijd te duiden in het kader van toekomstige ontwikkelingen. Destijds trokken zijn genezingsdiensten wijde aandacht in Australië (en daarbuiten).

Tenslotte maakte hij zich los van de gevestigde kerk en richtte The Independent Church of Australia op (1969), kortweg The Centre.

In Australië (Melbourne) ontplooide zich onder de leiding van Mario Schoenmaker een levende gemeenschap, waarin op een enthousiaste, intelligente en inspirerende wijze vorm wordt gegeven aan een mystieke opvatting van het christelijk geloof voor deze tijd. Een groeiend aantal bezoekers uit Nederland heeft dit uit eigen ervaring kunnen meemaken.

Deze ontwikkeling is ontstaan vanuit de samenwerking van Mario Schoenmaker met zijn naaste medewerker Colin Read (1944 – 1999). Werd door Mario Schoenmaker het mystieke en esoterische aspect benadrukt, Colin Read kwam naar voren als een voorvechter van de individualiteit en zelfstandigheid van ieder mens.

De ontwikkeling in Nederland

De Nederlandse zusterorganisatie van The Centre is inmiddels uitgegroeid tot een levendige gemeenschap die haar landelijke bijeenkomsten in Zeist houdt. Daarnaast worden er regionale bijeenkomsten gehouden in Eefde (Gelderland) en Nieuwegein.

Persoonlijke, geestelijke kennis (gnosis) en de liefde van Christus (agapè) zijn de grondwoorden. Het hart èn het hoofd worden aangesproken: aan deze verbinding ontspringt de spirituele ervaring. Inhoudelijk zijn er herkenningspunten met het werk van Rudolf Steiner. Kenmerkend is het levende en toekomstgerichte karakter van deze spirituele gemeenschap. Het gaat hier niet om traditionele dogma’s, maar om een werkelijke beleving van je eigen spiritualiteit, je eigen innerlijke kern. In ieder van ons klopt het hart van de eeuwigheid en van de kosmos. Van daaruit ontmoet je elkaar en vorm je in alle vrijheid een geestelijk brandpunt van energie, een kring van liefde.

De directe Christuservaring – ‘Christus in ons’ - als spiritueel en esoterisch gegeven staat centraal in dit alles. Dit is de dragende kracht in het ECC. ‘Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn daar ben ik in hun midden’ (Matt. 18: 20).

Op het ogenblik berust de leiding van de internationale beweging bij Rev. Antoinette Schoenmaker, de dochter van de oprichter, en Rev. Robert John, die in deze hoedanigheid de titel Meritus (meervoud: Meriti) dragen. Zij bezoeken vrijwel ieder jaar Nederland en verzorgen dan een hoofdzakelijk Engelstalig retraiteweekend.