Cursusbegeleiders

Afdrukken PDF

Frans Honigh

Ik ben van huis uit een diepgraver, ik neem niet gauw genoegen met het ogenschijnlijke, ik wil tot de kern doordringen. Dat komt tot uiting in mijn oorspronkelijke studie als theoloog en in mijn loopbaan als directeur in de reguliere en alternatieve gezondheidszorg. Ik heb geleerd om naar mezelf te kijken en van daaruit naar mensen te kijken. Ik zie mijzelf als vroedvrouw bij het geboorteproces van mensen. In jouw geestelijke geboorteproces kijk ik een aantal neuzen verder ... en blijf toch bij je.
Worden wie ik wezenlijk ben ... voor mij de blijvende uitdaging.
Voor jou ook?

Ineke Jansen – van Holten

'Liefde is als stromend water, sommigen drinken ervan, anderen doen dit niet. Het water wordt daardoor niet beïnvloed, het stroomt telkens verder.'

Deze woorden van een geliefde leraar duiden op hetgeen voor mij essentieel is in mijn leven. Ik weet dat liefde alles overwint en dat ieder mens deze bron van liefde, dit levende water, in zichzelf draagt. Dat de mens in diepste wezen liefde is. Meestal verwarren wij liefde nog met begeerte, maar het is onze opdracht deze kracht in onszelf te vinden en vrij uit te dragen. Vanuit mijn ervaring opgedaan in de zakenwereld, binnen de reguliere kerken, op het gebied van spirituele genezing en als moeder, wil ik met je mee gaan op het pad naar binnen. Ik laat me niet makkelijk afleiden door je onhebbelijkheden, die we immers allen hebben, omdat ik weet dat – onder alles verborgen – jouw wezen liefde is.

Wim van Dam

Wij mensen laten ons niet dwingen, toch? Als iemand tegen ons zegt dat we iets moeten doen, zullen we dat vaak niet willen doen. Zelfs als het eigenlijk wel een goede tip is. Eigenwijs als we zijn. Bij het IM werken we aan eigen wijsheid. Aan de vrijheid om zelf keuzes te maken, zelf verantwoordelijkheid te nemen. Los ervan of iemand zegt dat we iets zouden moeten. Wat willen we zelf?! Het IM gaat over vrijheid, over bewust zijn, los te geraken van patronen van hoe het hoort, naar een individueel, maar op een groter geheel afgestemde, vrije wil. Met hart en ziel werk ik daar voor.