Welkom

bij het Instituut voor Metafysica

 

In het Instituut voor Metafysica (IM) staan de begrippen vrijheid en individualiteit, en de verkenning en ontwikkeling van het potentieel van de mens op het fysieke, emotionele, mentale en spirituele vlak centraal. De cursussen van het IM bieden een stevige basis d.m.v. studie en training, voor een meer creatief en voldoening brengend leven.

Het Instituut voor Metafysica is een educatieve organisatie zonder winstbejag. Het Instituut voor Metafysica maakt deel uit van ‘The Institute of Metaphysics’, Melbourne, Australië.


The Chalice, Vessel for the Living Spirit of Christ

De kelk is een heilig vat dat de wijn bevat tijdens de mis. Hiermee kunnen we in onszelf de geest van Christus opnemen. Om onszelf te leren zien als dit vat, als het middel waarmee de levende geest in de wereld om ons heen kan stromen, dat is de focus van dit boek.

Engelse uitgave, 86 pagina’s, 2017, Rev. Antoinette Schoenmaker.

Onderstaand (in het Engels) enkele citaten uit deze mooie, diepzinnige uitgave:

THE CHALICE is a strong symbol, a serene presence, silent yet speaking. In this time of tumult and change, the strength, peacefulness and constancy it represents, and the forgiveness and renewal of life it makes available seems more needed than ever. We are called upon to hold up this cup of salvation, and remind the world around us of the presence of spirit, and the importance of our spiritual life.

The chalice speaks to us of many things: it is an image of openness to the heavens. It is able to contain and hold what it receives. In the cup the contents are consecrated and transformed. It speaks of our inner work and of being able to pour out, to flow, to give of the contents of our soul. It speaks also of the necessity of cleansing and emptiness at times, and of being veiled other times. There are many aspects to consider in taking on the identity of being a sacred vessel.


Kijkt u ook eens in onze bookshop!