Certificaten

Afdrukken PDF

 


 

De cursussen die door het Instituut worden verzorgd bestrijken onderwerpen waar men vaak het hele leven mee bezig is. In die zin kunnen deze cursussen een extra verdieping geven, maar het echte resultaat kan slechts tot uiting komen in de kwaliteit van bewustzijn en de levenspraktijk van de cursist. Niettemin zullen sommige cursisten het prettig vinden om het succesvol afsluiten van de cursussen met een certificaat te bezegelen. Aan dit certificaat kunnen overigens geen rechten worden ontleend.

U verkrijgt het certificaat wanneer u al de cursussen van een bepaald certificaat met positief resultaat hebt gevolgd. Dit houdt in dat u van de 9 lessen per cursus, minimaal 8 keer aanwezig bent geweest en de opdrachten zoals in de lessen vermeld, hebt gedaan. Wanneer u alle opdrachten heeft gemaakt maar niet minimaal 8 van de 9 lessen aanwezig heeft kunnen zijn, kunt u, in overleg met de cursusbegeleider, extra opdrachten doen om zodoende alsnog het certificaat te behalen, indien u dat wenst.

Het Instituut voor Metafysica kent 2 certificaten:

  • Certificaat Metafysische cursussen
  • Certificaat Esoterische cursussen

Het Instituut erkent dat de mens drie soorten kennis, of niveaus van ervaren, tot zijn beschikking heeft – de metafysische, de esoterische en de mystieke. Dit zijn drie onderling verbonden wijzen waarop de werkelijkheid wordt waargenomen en ervaren.

In de metafysica wordt de wereld gezien als een wereld van symbolen die onze staat van bewustzijn weerspiegelen. Wat buiten ons zelf bestaat is symbool voor wat zich binnenin onszelf afspeelt. Metafysica erkent dat er een spirituele basis en oorzaak is van ons bestaan. Dit leidt tot een heroverweging van ons begrip van God, de menselijke natuur en het heelal. Het is een op de praktijk gerichte werkfilosofie die gebruik maakt van de kracht van het denkvermogen om het zelfbeeld te versterken en een meer spirituele aanpak van het leven te bevorderen.

Het certificaat metafysische cursussen is er opgericht u in staat te stellen de transformerende kracht te doen ervaren die uitgaat van een benadering van het leven vanuit een metafysisch gezichtspunt.

Het woord 'esoterisch' betekent 'vertrouwelijk, alleen bedoeld voor de ingewijde'. De esoterische cursussen focussen op spirituele krachten die werkzaam zijn in de wereld en in ons mensen. Deze krachten werken op de emotionele, mentale en spirituele niveaus. Hoewel ze niet zichtbaar zijn voor de gewone mens, zijn ze zeer werkelijk en bepalend voor ons fysieke bestaan. De bron van de esoterische kennis is de spirituele waarneming, ook wel eens aangeduid met ‘de nieuwe helderziendheid’. Door het bestuderen van metafysica wordt er een stevige basis gelegd voor de bestudering van esoterische onderwerpen. We raden studenten dan ook aan de metafysische cursussen te volgen, alvorens zich op te geven voor het certificaat esoterische cursussen.

Mystiek verwijst naar een staat van bewustzijn waar binnen en buiten één zijn, waar het symbool en de werkelijkheid die het vertegenwoordigt samenvallen, en in deze zin is mystiek de culminatie van metafysica en esoterie.