Kosten

Afdrukken PDF

Iedere cursus bestaat uit negen lessen van tweeëneenhalf uur. De kosten zijn, inclusief cursusmateriaal: € 315,- per cursus.

Er worden regelmatig cursussen gegeven in de omgeving van Utrecht/Nieuwegein en Deventer/Zutphen.
Wanneer u zich als groep aanmeldt (5 tot 10 personen) kan er, indien u dat wenst, in overleg met u besloten worden de cursus in een voor u gunstiger plaats te organiseren.


Hebt u belangstelling voor een van onze cursussen of wilt u meer informatie, kijkt u verder onder de knop aanmelden.