Werkwijze

Afdrukken PDF

Iedere cursus omvat negen bijeenkomsten van tweeëneenhalf uur. De opzet van de cursussen is er op gericht u uit te dagen, te stimuleren en te inspireren om met de geboden stof aan het werk te gaan en het geleerde toe te passen in de praktijk van het dagelijkse leven. Er wordt dan ook van cursisten een grote zelfwerkzaamheid verwacht.
De onderwerpen in de cursussen bieden veel stof tot nadenken. Het is dan ook belangrijk dat u de stof aandachtig leest en rustig in u opneemt. Door de opdrachten te maken en te werken met de principes en vaardigheden die u in de cursussen worden aangeboden, wordt u aangemoedigd de aangevoelde waarheid te toetsen en deel te maken van uw ervaringswereld.

Hoofd en hart

Tijdens de bijeenkomsten worden de bestudeerde stof en de opdrachten besproken. Het doel hierbij is u te assisteren de opgenomen stof te integreren in een verbinding tussen hoofd en hart. Hierdoor wordt het voor u mogelijk de kracht van het geleerde in u als individu tot activiteit te brengen.