Welkom

bij Het Esoterisch Christelijk Centrum (ECC)


Iedereen is welkom bij onze vieringen, activiteiten en cursussen. En als u geïnteresseerd bent in spirituele en persoonlijke groei langs de weg van de christelijke esoterie en spiritualiteit dan wordt het voor u werkelijk interessant! Het Esoterisch Christelijk Centrum (ECC) is een beweging die vanuit verbondenheid met de geestelijke wereld werkt aan de Christus-bewustwording in ieder individu. En op die manier werken wij daadwerkelijk aan de wereld als geheel. Het wordt gedragen door mensen die willen leven vanuit hun spirituele kern - 'Christus in ons' - en hun verbinding met de geestelijke wereld. Wij zien de mens in essentie als een geestelijk wezen, met een duidelijke bestemming in déze wereld, in déze aardse werkelijkheid.

Zie voor een korte Presentatie verder onder het menu Basisfilosofie.


The Chalice, Vessel for the Living Spirit of Christ

De kelk is een heilig vat dat de wijn bevat tijdens de mis. Hiermee kunnen we in onszelf de geest van Christus opnemen. Om onszelf te leren zien als dit vat, als het middel waarmee de levende geest in de wereld om ons heen kan stromen, dat is de focus van dit boek.

Engelse uitgave, 86 pagina’s, 2017, Rev. Antoinette Schoenmaker.

Onderstaand (in het Engels) enkele citaten uit deze mooie, diepzinnige uitgave:

THE CHALICE is a strong symbol, a serene presence, silent yet speaking. In this time of tumult and change, the strength, peacefulness and constancy it represents, and the forgiveness and renewal of life it makes available seems more needed than ever. We are called upon to hold up this cup of salvation, and remind the world around us of the presence of spirit, and the importance of our spiritual life.

The chalice speaks to us of many things: it is an image of openness to the heavens. It is able to contain and hold what it receives. In the cup the contents are consecrated and transformed. It speaks of our inner work and of being able to pour out, to flow, to give of the contents of our soul. It speaks also of the necessity of cleansing and emptiness at times, and of being veiled other times. There are many aspects to consider in taking on the identity of being a sacred vessel.


Kijkt u ook eens in onze bookshop!

FOR THE CENTRE IN AUSTRALIA  CLICK HERE!
(website of The Centre - the Independent Church of Australia)
The annual Spiritual Retreats in Holland are English spoken.