Het Esoterisch Christelijk Centrum (het ECC) is een spirituele en metafysische beweging die is opgericht in 1969 met het doel mensen vrij te maken. Onze filosofie moedigt de creatieve expressie en de persoonlijke ontwikkeling van ieder mens aan. Wij onderwijzen metafysica en bieden de sacramenten aan zonder onderscheid des persoons, aan ieder die voort wil gaan op het pad van Christus, die het beeld is van ons ware mens-zijn.Het Instituut voor Metafysica (het IM) is de onderwijstak van het ECC en biedt cursussen aan op het gebied van metafysica en esoterie. Wij erkennen dat ieder mens een goddelijke vonk in zich draagt, ons 'ware zelf': 'meta-fysica', letterlijk 'voorbij het stoffelijke'. Deze geest werkt in op onze ziel, en door de ziel op ons bewustzijn en ons lichaam. De metafysica leert dat al het zichtbare een geestelijke oorsprong heeft en dat hetgeen zich in onszelf afspeelt weerspiegeld wordt in de wereld om ons heen: 'zo boven, zo beneden'. In de cursussen - waarin het leven zelf gezien wordt als leerschool - leren we ervaringsgewijs hier meer bewust van te worden en te leven vanuit liefde en geestelijke kennis.